Η εφαρμογή του κρατικού προγράμματος εξοπλισμών για την περίοδο 2011-2020 είναι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της Ενωμένης Ναυπηγικής Εταιρείας, όμως ήδη και σήμερα σημαντικότατη προσοχή δίνεται στο επόμενο, που ετοιμάζεται για υιοθέτηση πρόγραμμα για την περίοδο 2016-2025. Τα νέα σχέδια θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εξασφάλισης των πληροφοριών, την αύξηση του βαθμού αυτοματοποίησης και τη μείωση του αριθμού των μελών των πληρωμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή ο Ίγκορ Ζαχάροφ έδωσε στην ανάγκη κατάρτισης νέων θέσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων της ναυπηγικής βιομηχανίας. Τη σοβιετική εποχή, κατά τη δημιουργία των πλοίων η δυνατότητα εκσυγχρονισμού τους ουσιαστικά δεν προβλεπόταν. Σήμερα το πλοίο σαν σύστημα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο για τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση του εξοπλισμού, που καθορίζει τη μαχητική ικανότητα του πλοίου γενικά.
Τα μεγάλα πολεμικά πλοία θα κατασκευάζονται κατά σχετικά μικρές σειρές. Όμως η ταχεία ανάπτυξη του ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού θα απαιτήσει το διαχωρισμό των σειρών αυτών σε ομάδες, οι οποίες ορισμένες φορές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τις δυνατότητές τους.
Το πρόβλημα της δημιουργίας νέων σχεδίων πλοίων αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού Πολεμικού Ναυτικού. Σήμερα, το Πολεμικό Ναυτικό και η βιομηχανία είναι συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν κληρονομηθεί από τη δεκαετία του ΄90 και τις αρχές του 21ου αιώνα. Η κατάσταση των επιχειρήσεων και οι ενέργειες της ηγεσίας τους εκείνη την περίοδο εμποδίζουν την έγκαιρη εκπλήρωση των σημερινών στόχων και συμβολαίων.
Από την άλλη δεν είναι δυνατή η επίλυση όλων των προβλημάτων αποκλειστικά στο πλαίσιο του κλάδου. Ο Αντιπρόεδρος της Ενωμένης Ναυπηγικής Εταιρείας επεσήμανε ότι για τέτοιου είδους καταστάσεις χρειάζεται τρίτος μηχανισμός, ικανός να βρεισυμβιβαστική λύση και να την παρουσίαση στα αρμόδια εκτελεστικά όργανα. Τα τελευταία πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων τόσο όλων των μερών, όσο και των απαιτήσεων του νόμου.
 Σχολιάζοντας τα λόγια του Ίγκορ Ζαχάροφ, μπορούμε να πούμε ότι τέτοιος μηχανισμός μπορεί να καταστεί η δημόσια συζήτηση των προβλημάτων και σχεδίων ανάπτυξης του Πολεμικού Ναυτικού. Το πέρασμα στον ανοικτό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης του Πολεμικού Ναυτικού με την υποστήριξη των οργάνων εμπειρογνωμοσύνης θα επιτρέψει, από τη μια, να διατηρηθεί το απόρρητο εκεί, όπου αυτό πραγματικά χρειάζεται - από άποψη στρατιωτικών δυνατοτήτων, ακριβών χαρακτηριστικών και τεχνογνωσίας εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων, και από την άλλη - να αποφευχθούν τα λάθη και η απώλειες, που είναι αναπόφευκτες κατά την παρασκηνιακή προετοιμασία των σχετικών αποφάσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο: http://greek.ruvr.ru/2013_07_09/226642889/